Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van (Tuindecoratiemarkt.nl) RoMalux. Kamer van Koophandel Utrecht no. 30220471. E-mail: [email protected]

Privacy:
Tuindecoratiemarkt verstrekt geen gegevens aan derden.

Toepassing:
De algemene leveringsvoorwaarden van Tuindecoratiemarkt, zijn van toepassing op alle leveringen. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Bij tegenspraak tussen het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden van Tuindecoratiemarkt prevaleren te allen tijde de algemene leveringsvoorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst:
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan u, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. U kunt de door uw geplaatste bestelling binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst nog annuleren, per e-mail. Het reeds betaalde bedrag wordt direct aan u teruggestort.

Bestelling/Levertijd:
Na ontvangst van de bestelling krijgt u per direct een e-mail bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Tuindecoratiemarkt is bijgeschreven, verzendt Tuindecoratiemarkt de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen 7 werkdagen. Indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of uitverkocht zijn neemt Tuindecoratiemarkt onmiddellijk contact met u op. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Verzending:
Verzenden doen wij met de TNT Post. De post doet er meestal één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden, indien dit gebeurd zijn de verzendkosten voor uw rekening. Dit geldt ook voor verzending onder rembours. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de kosten (verzend en eventueel rembourskosten heeft voldaan).

Retourneren:
Indien de bestelling bij aankomst beschadigd is dan kun u de bestelling, op eigen kosten retourneren. U dient binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen en onder opgave van uw bank of gironummer, Tuindecoratiemarkt per e-mail op de hoogte te stellen dat u de bestelling retourneert. Vervolgens dient u, binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de artikelen in de originele verpakking te retourneren aan Tuindecoratiemarkt. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Tuindecoratiemarkt zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terug betalen. U kunt het artikel retourneren aan volgend adres;
RoMalux - Demmerik 73 – 3645 EB – Vinkeveen.

Tuindecoratiemarkt behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden. Tuindecoratiemarkt behoud zich vervolgens het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling aan Tuindecoratiemarkt per e-mail is gemeld.